Giỏ hàng

  • Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hướng dẫn chọn size chuẩn

* Thông số cơ bản của các sản phẩm Ilaby: Lấy chiếc váy mà bé đang mặc và cảm thấy vừa nhất với bé sau đó đo các kích thước của váy, và đối chiếu với bảng thông số của ILABY theo các kích thước dưới đây.

Lưu ý: Với các dòng váy kiểu cách, váy công chúa kích thước dài váy sẽ có sự thay đổi dựa theo tíhh thiết kế của sản phẩm.

DÀNH CHO BÉ GÁI


1. VÁY BÉ GÁI

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI VÁY 50 54 58 62 66 72 78
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

2. VÁY NGẮN TAY

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI VÁY 50 54 58 62 66 72 78
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

3. ÁO KIỂU DÀI TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

4. ÁO KIỂU NGẮN TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 14 15 16 17 18 20 21

5a. BỘ DÀI TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

 


5b. QUẦN DÀI


THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN DÀI 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN DÀI 22 23 24 25 26 27 28

6a. BỘ NGẮN TAY - QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

 

6b. QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN DÀI 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN DÀI 22 23 24 25 26 27 28

7a. BỘ NGẮN TAY - QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

 

7b. QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN NGẮN 24 26 27 29 31 33 35
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN ĐÙI 51 52 53 54 56 57 58

8. CHÂN VÁY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI CHÂN VÁY 28 31 33 32 34 37 40
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54

9. ÁO SƠ MI NGẮN TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

10. ÁO SƠ MI DÀI TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

11. QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN 24 26 27 29 31 33 35
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU 51 52 53 54 56 57 58

12. QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU 22 23 24 25 26 27 28

PHỤ KIỆN BÉ GÁI

13. QUẦN CHÍP BÉ GÁI

 

THÔNG SỐ M L XL XXL
DÀI QUẦN 16 17 18 19
VÒNG CẠP CHUN 44 46 48 50
VÒNG BẮP ĐÙI 29 30 31 32

 

DÀNH CHO BÉ TRAI

 

1a. BỘ DÀI TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

 


1b. QUẦN DÀI


THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN DÀI 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN DÀI 22 23 24 25 26 27 28

2a. BỘ NGẮN TAY - QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

 

2b. QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN DÀI 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN DÀI 22 23 24 25 26 27 28

3a. BỘ NGẮN TAY - QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

 

3b. QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN NGẮN 24 26 27 29 31 33 35
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU QUẦN ĐÙI 51 52 53 54 56 57 58

4. ÁO SƠ MI NGẮN TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY NGẮN 13,9 15 16 17 18 20 21

5. ÁO SƠ MI DÀI TAY

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI ÁO 37 40 42 45 47 51 54
RỘNG VAI 24 25 26 27 29 30 32
NGANG NGỰC 61 64 67 70 73 77 81
DÀI TAY DÀI 31 34 36 39 41 45 48

6. QUẦN SHORT

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN 24 26 27 29 31 33 35
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU 51 52 53 54 56 57 58

7. QUẦN DÀI

 

THÔNG SỐ 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y
DÀI QUẦN 48 54 60 66 72 78 84
VÒNG CẠP CHUN 42 44 46 48 50 52 54
VÒNG MÔNG 64 67 70 73 76 79 82
VÒNG GẤU 22 23 24 25 26 27 28